Dersom du ønsker å selge boligen trener du en Boligsalgsrapport, for det er viktig å få frem mest mulig fakta om boligen for å unngå at kjøper reklamerer på feil og mangler senere.

Om du ønsker å tegne eierskifteforsikring, er det en fordel å ha en Boligsalgsrapport.

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er relevante ved eierskifte. Boligsalgsrapporten øker derfor tryggheten for alle parter i eiendomsskiftet. Eier eller oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten før den tas i bruk. Dette gjelder selv om selger benytter en eiendomsmegler.

Hva sjekker vi ved en boligsalgsrapport?
- Grunn og fundamenter
- Grunnmur
- Drenering
- Veggkonstruksjoner og utvendige fasader
- Vinduer og dører
- Takkonstruksjon
- Taktekking
- Overlys, takluker
- Renner nedløp, beslag
- Terrasse balkonger og utvendige trapper

- Piper og ildsteder
- Etasjeskiller
- Rom under terreng
- Toalettrom
- Kjøkken
- Innvendige overflater
- Innvendige trapper
- VVS
- Diverse utstyr
- Terrengforhold

Våtrom sjekkes ekstra nøye, sjekkpunkter her er :
- Ventilasjon
- Sluk
- Membran
- Gulv
- Vegger i dusjhjørner
- Fuktmåling på gulv og vegger i dusjhjørne
- Fall på gulv i dusjhjørner
- Oppkant ved dørterskel

Verditakst  er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom det ønskes.  
Det medfølger også en egenerklæring fra eier som har bebodd og kjenner eiendommen. 


Takstmann Frank Severinsen AS

Besøksadresse: Rådhusveien 36, 4640 Søgne
Postadresse: Skarveien 15B, 4630 Søgne


Telefon 482 91 114
Epost: post@takstmann-severinsen.no